hungarian center
for early music

Haydneum Egyházzenei Fesztivál – AURA MUSICALE – Strattner, Esterházy, Capricornus

2022. June 9. 20:00

Egyetemi templom

Csereklyei Andrea – szoprán
Puskás Eszter – alt
Varga Donát – tenor
Cserményi Zsombor – basszus

AURA MUSICALE
(művészeti vezető: Máté Balázs)

Ch. STRATTNER: „Ach, Vater, ich hab’ gesündiget” – kantáta
ESTERHÁZY P.: „Ubi, Ubi commoraris”, „O, Maria mater pia”
– kantáták a „Harmonia caelestis”- ből
CAPRICORNUS: Sonata a 3 – a „Prothimia suavissima” c. gyűjteményből
ESTERHÁZY P.: „O, mors”, „Ave, dulcis virgo”
– kantáták a „Harmonia caelestis”- ből
Ch. STRATTNER: „Drei sind die da zeugen” – kantáta
S. CAPRICORNUS: Ciaccona in D
G. Ch. STRATTNER: „Du Hirt Israel, höre” – kantáta

Aura Musicale

Program helyszíne

A Haydneum Egyházzenei Fesztivál negyedik hangversenyén három alkotó művei hangzanak fel. Georg Christoph Strattner (1645–1704) német egyházzenész, zeneszerző és himnuszíró tizennégy évesen Stuttgartban lett kórusfiú, majd Weimarba került, ahol előbb tagja, majd vezetője volt az udvari zenekarnak. Unokabátyja és első zenei mestere, a cseh zeneszerző, Samuel Capricornus (1628–1665) előbb Sopronban és Sziléziában tanult, majd a bécsi udvarnál lett muzsikus, később Pozsonyban működött egyházzenészként, végül haláláig Stuttgartban szolgált Kapellmeisterként. Bár az est harmadik alkotója, Esterházy Pál (1635–1713) a barokk korban élt, sokoldalúsága alapján joggal nevezhető reneszánsz egyéniségnek, hiszen amellett, hogy előbb Moson vármegye ispánja, majd Magyarország nádora és sikeres katona volt, költőként és zeneszerzőként is maradandó műveket hagyott hátra. Az Aura Musicale barokk kamaraegyüttes 1995 óta működik, alapítója és művészeti vezetője a jeles csellista, Máté Balázs.

Vissza