hungarian center
for early music

Egy éve működik üzemszerűen az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) digitalizáló központja, amely Közép- Európa közgyűjteményei közül a legnagyobb és legmodernebb eszközparkkal rendelkezik. A központ átadásához kapcsolódva az OSZK és a Haydneum – Magyar Régizenei Központ együttműködést kötött, amelynek gyümölcse több mint 20 000 digitalizált oldalnyi zenei anyag.

A kollaboráció célja, hogy feldolgozásra kerüljenek, hasznosíthatóak és revitalizálhatóak legyenek az 1600 és 1850 között keletkezett, Magyarországon fellelhető, jelentős kulturális, zeneművészeti és zenetudományos értéket képviselő emlékek.

Óriási zenetörténeti jelentősége okán a két intézmény elsőként Gregor Joseph Werner (Ms. Mus. III. jelzettartomány) műveivel kezdett mélyrehatóan foglalkozni: mostanra 273 Werner-kötetet sikerült feldolgozni. A munkához minden olyan eszköz rendelkezésre áll, amely az OSZK állományában lévő dokumentumtípusok teljes körű digitalizálását lehetővé teszi. A digitalizálás előtt előválogatás és állapotfelmérés történik, amelynek keretében elsőként a dokumentumok tartalmát és állapotát vizsgálják meg.

A digitalizálás folyamatos, a közelmúlt fontos eredménye, hogy elkészült a 118 Michael Haydn-kötetből álló Ms. Mus. II. jelzettartomány befotózása is, s ezzel meghaladtuk a 20 000 digitalizált oldalt, ami korábban elképzelhetetlen volt. Az együttműködés fontos része az eredeti dokumentumok megőrzésének biztosítása az utókor számára, így a könyvtár nagy jelentőséget tulajdonít azok restaurálására is.

Munkatársaink nekikezdtek az Esterházy-gyűjtemény legnagyobb részét képező Ms. Mus. IV . jelzettartomány feldolgozásának is, melyben további szerzők művei találhatóak.

37 Werner-kötetből immár modern kotta is készült (s a sor természetesen folytatódik), melyek közül ízelítőt hallhat a közönség a Haydneum Egyházzenei Fesztiváljának zárókoncertjén. Ezek tehát az első művek, amelyek a feldolgozási folyamat minden lépcsőfokát végig járták (katalogizálás, digitalizálás, restaurálás, modern kotta készítés, előadás / lemezfelvétel), s megvalósulni látszik a két intézmény együttműködésének fő küldetése: többszáz éve nem hallott művek kerülnek ismét a közönség elé.

2023. május 25.

10 000 digitalizált oldal: az Országos Széchényi Könyvtár és 
a Haydneum – Magyar Régizenei Központ együttműködésének első mérföldköve


Egy éve működik üzemszerűen az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) digitalizáló központja, amely Közép-Európa közgyűjteményei közül a legnagyobb és legmodernebb eszközparkkal rendelkezik. A központ átadásához kapcsolódva az OSZK és a Haydneum – Magyar Régizenei Központ együttműködést kötött, amelynek gyümölcse az az első 10 000 oldal, amelyre mindannyian büszkék lehetünk.

A kollaboráció célja, hogy feldolgozásra kerüljenek, hasznosíthatóak és revitalizálhatóak legyenek az 1600 és 1850 között keletkezett, Magyarországon fellelhető, jelentős kulturális, zeneművészeti és zenetudományos értéket képviselő emlékek.

Az intézményközi munka a nemzeti könyvtár új digitalizáló központjában valósul meg, arra a tényre építve, hogy az OSZK Színháztörténeti és Zeneműtárának egyik legértékesebb állományrésze az Esterházy-gyűjtemény, amelyben XVIII–XIX. századi zeneszerzők, mások mellett Haydn, Werner, Albrechtsberger kéziratos kottái találhatók meg.

Óriási zenetörténeti jelentősége okán a két intézmény elsőként Gregor Joseph Werner műveivel kezdett mélyrehatóan foglalkozni: 2022 augusztusában az áttekintés, előkészítés, 2022 októberében a digitalizálás indult el. Mostanra 222 Werner-kötetet sikerült feldolgozni, és elérni azt a 10 000 digitalizált oldalt, amely korábban elképzelhetetlen volt.

A munkához minden olyan eszköz rendelkezésre áll, amely az OSZK állományában lévő dokumentumtípusok teljes körű digitalizálását lehetővé teszi. Ez az eszközellátottság megteremti a lehetőséget a tömeges digitalizálásra, illetve online szolgáltatások támogatására is. A jelenlegi digitalizáló eszközpark kapacitása 10 millió oldal évente. A digitalizálás előtt előválogatás és állapotfelmérés történik, amelynek keretében elsőként az objektumok tartalmát és állapotát vizsgálják meg.
A központban kétféle, tömeges és manufakturális digitalizálás valósul meg, amely a nagyobb állományvédelmi körültekintést igénylő dokumentumokat érinti. A Haydneum által eddig feldolgozott és a jövőben feldolgozandó anyagokból idővel modern kottakiadások készülnek, amelyhez további számos feladat vár kutatóinkra nyelvi, zenei, történeti értelmezés terén. Az intézmény egyik fő célkitűzése, hogy a modern kiadás által ezek a többszáz éve eljátszatlan művek eljussanak a mai koncerttermekbe, és az előadásoknak, illetve lemezfelvételeknek köszönhetően a zenei szakmán kívül a széles közönség is megismerhesse őket.
A 2023-as év első felében Werneren marad a hangsúly, de ezzel párhuzamosan a hagyaték többi részét is elkezdik feldolgozni a szakemberek. Az eddig digitalizált 10 000 oldal csak a kezdete annak a professzionális munkának, amely mindennap gyarapítja korunk kulturális bőségét a digitális térben.

2023.03.31.

 

Kutatás

A Haydneum újrafelfedezési és népszerűsítési munkájának középpontjában a kutatás áll, melyhez szervesen kötődnek a képzési és előadási tevékenységek.

A magyar vonatkozású barokk, bécsi klasszikus és kora romantikus zenei korszakok szakembereit összefogó tudományos bizottság irányításával a kutatási munkát tanulmányi területek, valamint ambiciózus többéves kutatási projektek formájában szervezzük meg, kiegészítve a történelem, társadalomtudomány, zenetudomány és előadói gyakorlat aspektusaival. Mindez szemináriumok, kurzusok és konferenciák megszervezésében, valamint a digitalizált források, könyvek és partitúrák kiadásában ölt formát. Ösztöndíjakat kínálunk azoknak a hallgatóknak, akik elkötelezettek az érintett repertoár tanulmányozása iránt.

Istvánffy: Conforto Aria Offertorium

Az Országos Széchényi Könyvtár és a Haydneum együttműködése

Átadták az Országos Széchényi Könyvtár digitalizáló központját, s ezzel egyidejűleg kezdetét veszi az OSZK és a Haydneum óriási jelentőségű együttműködése

Kiemelkedő jelentőségű és impozáns vállalkozás átadására került ma sor: mostantól az Országos Széchényi Könyvtár rendelkezik Közép-Európa közgyűjteményei közül a legnagyobb és legmodernebb eszközparkkal, amely évente 10 millió oldal digitalizálását teszi lehetővé, és alkalmas a könyvtárban fellelhető valamennyi dokumentumtípus digitalizálására.

Az OSZK és a Haydneum – Magyar Régizenei Központ együttműködésének célja, hogy az új digitalizáló központ segítségével, a Haydneum munkatársainak részvételével feldolgozzák a Magyarországon fellelhető, jelentős kulturális értéket képviselő, 1600 és 1850 között keletkezett zeneművészeti és zenetudományos emlékeket.

Az OSZK színháztörténeti és zeneműtárának egyik legértékesebb állományrésze az Esterházy-gyűjtemény, amelyben XVIII–XIX. századi zeneszerzők, mások mellett Haydn, Werner, Albrechtsberger kéziratos kottái találhatók meg. Az együttműködés során terveink szerint az OSZK-ban őrzött régizenei kottákat, dokumentumokat digitális formában is feltárjuk, elérhetővé tesszük, s alap küldetésünknek megfelelően ezek az újonnan felfedezendő művek hamarosan megjelenhetnek a koncerttermekben, továbbá lemezfelvételeken, és így megismerheti őket a széles közönség is.

2022. február 11.