hungarian center
for early music

Kutatás

A Haydneum újrafelfedezési és népszerűsítési munkájának középpontjában a kutatás áll, melyhez szervesen kötődnek a képzési és előadási tevékenységek.

A magyar vonatkozású barokk, bécsi klasszikus és kora romantikus zenei korszakok szakembereit összefogó tudományos bizottság irányításával a kutatási munkát tanulmányi területek, valamint ambiciózus többéves kutatási projektek formájában szervezzük meg, kiegészítve a történelem, társadalomtudomány, zenetudomány és előadói gyakorlat aspektusaival. Mindez szemináriumok, kurzusok és konferenciák megszervezésében, valamint a digitalizált források, könyvek és partitúrák kiadásában ölt formát. Ösztöndíjakat kínálunk azoknak a hallgatóknak, akik elkötelezettek az érintett repertoár tanulmányozása iránt.

Istvánffy: Conforto Aria Offertorium

Az Országos Széchényi Könyvtár és a Haydneum együttműködése

Átadták az Országos Széchényi Könyvtár digitalizáló központját, s ezzel egyidejűleg kezdetét veszi az OSZK és a Haydneum óriási jelentőségű együttműködése

Kiemelkedő jelentőségű és impozáns vállalkozás átadására került ma sor: mostantól az Országos Széchényi Könyvtár rendelkezik Közép-Európa közgyűjteményei közül a legnagyobb és legmodernebb eszközparkkal, amely évente 10 millió oldal digitalizálását teszi lehetővé, és alkalmas a könyvtárban fellelhető valamennyi dokumentumtípus digitalizálására.

Az OSZK és a Haydneum – Magyar Régizenei Központ együttműködésének célja, hogy az új digitalizáló központ segítségével, a Haydneum munkatársainak részvételével feldolgozzák a Magyarországon fellelhető, jelentős kulturális értéket képviselő, 1600 és 1850 között keletkezett zeneművészeti és zenetudományos emlékeket.

Az OSZK színháztörténeti és zeneműtárának egyik legértékesebb állományrésze az Esterházy-gyűjtemény, amelyben XVIII–XIX. századi zeneszerzők, mások mellett Haydn, Werner, Albrechtsberger kéziratos kottái találhatók meg. Az együttműködés során terveink szerint az OSZK-ban őrzött régizenei kottákat, dokumentumokat digitális formában is feltárjuk, elérhetővé tesszük, s alap küldetésünknek megfelelően ezek az újonnan felfedezendő művek hamarosan megjelenhetnek a koncerttermekben, továbbá lemezfelvételeken, és így megismerheti őket a széles közönség is.

2022. február 11.